LinkedToManagers

en modern karriärplattformAktuella rekryteringar

De flesta av Svensk Chefsrekryterings uppdrag är konfidentiella eller kräver snabb handläggningstid, då är det inte aktuellt med en annonseringsprocess. I dessa uppdrag måste VI hitta matchningen mot dig! När du går med i "LinkedToManagers" då börjar vår långsiktiga relation där din "SEARCH-profil" förtydligas för varje kontakt du har med någon av våra konsulter i Sverige. Tack vare kvalitetsstyrda processer i ett smart IT-stöd så förädlas din "SEARCH-profil" hela tiden.
* * *
Job ID Företag Tjänst Län
25037 MiTek Industries AB Affärsutvecklingschef Jönköpings län
25038 Isolda AB Verkställande direktör Västra Götalands län
25039 AnVa KSG AB Verkställande direktör Västra Götalands län