LinkedToManagers

en modern karriärplattformAktuella rekryteringar

De flesta av Svensk Chefsrekryterings uppdrag är konfidentiella eller kräver snabb handläggningstid, då är det inte aktuellt med en annonseringsprocess. I dessa uppdrag måste VI hitta matchningen mot dig! När du går med i "LinkedToManagers" då börjar vår långsiktiga relation där din "SEARCH-profil" förtydligas för varje kontakt du har med någon av våra konsulter i Sverige. Tack vare kvalitetsstyrda processer i ett smart IT-stöd så förädlas din "SEARCH-profil" hela tiden.
* * * * * * *
Job ID Företag Tjänst Län
25037 MiTek Industries AB Affärsutvecklingschef Jönköpings län
25048 Lindgårdens äldreboende Biträdande Omvårdnadschef Jönköpings län
25049 MiTek Industries AB Försäljare, byggindustri Jönköpings län
25051 Esskå Metall AB Inköp och logistikchef (GGV regionen) Hallands län
25047 Lindgårdens äldreboende Omvårdnadschef Jönköpings län
25050 Floby Rescue AB Produktionschef Västra Götalands län
25053 AnVa Bergboms Produktionschef Västra Götalands län